Nytt nettsted

Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene har flyttet sine nettsider. De er nå lokalisert sammen med Oppland fylkeskommunes sider.
Du vil automatisk bli videresendt til de nye sidene.
Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene
Postboks 988, 2626 Lillehammer
Fakkelgården, Vormstuguv. 40, 2624 Lillehammer
Telefon: 61 27 18 00 | Telefaks: 61 27 18 01
Epost: fylkesarkivet@oppland.org